De opkomst van elektrische auto’s heeft geleid tot discussies over de brandveiligheid van deze voertuigen. Er zijn zorgen geuit dat elektrische auto’s een groter brandgevaar zouden vormen dan benzine auto’s. Maar is dat werkelijk het geval?

In werkelijkheid zijn elektrische auto’s niet brandgevaarlijker dan benzine auto’s. Sterker nog, elektrische auto’s hebben juist een aantal voordelen op het gebied van brandveiligheid ten opzichte van benzine auto’s.

Lithium-ion batterijen

Het belangrijkste aandachtspunt als het gaat om brandveiligheid bij elektrische auto’s is de lithium-ion batterij. Deze batterijen hebben een hogere energiedichtheid dan traditionele autobatterijen, waardoor ze meer vermogen kunnen leveren. Hierdoor kunnen ze in bepaalde gevallen oververhit raken en in zeldzame gevallen zelfs ontbranden.

Maar het is belangrijk om te benadrukken dat het risico op brand door een oververhitte batterij zeer klein is. De batterijen van elektrische auto’s zijn ontworpen om veilig te zijn en de auto’s zijn uitgerust met verschillende beveiligingsmaatregelen die ervoor zorgen dat de batterijen niet oververhit raken.

Veiligheidstests

Daarnaast zijn elektrische auto’s onderworpen aan dezelfde veiligheidstests als benzine auto’s. Hierbij worden onder andere crashtests uitgevoerd om te zien hoe de auto reageert in geval van een botsing. Deze tests zijn ontworpen om de veiligheid van inzittenden te waarborgen en hebben niets te maken met het brandgevaar van de auto.

Lees ook:  Wat zijn de toekomstplannen van Lamborghini op het gebied van elektrische auto's?

Voordelen van elektrische auto’s

Naast deze punten zijn er nog een aantal voordelen op het gebied van brandveiligheid van elektrische auto’s ten opzichte van benzine auto’s. Zo hebben elektrische auto’s geen brandstoftank, waardoor het risico op brand door een lekkende brandstofleiding of tank wegvalt.

Daarnaast zijn elektrische auto’s uitgerust met speciale veiligheidssystemen die de batterij in geval van een botsing afschermen en voorkomen dat er brand ontstaat. Bovendien is het brandrisico bij een elektrische auto na een botsing vaak lager dan bij een benzine auto, omdat de kans op brandstoflekkage en ontsteking hiervan kleiner is.

Brandgevaarlijk?

Al met al kunnen we concluderen dat elektrische auto’s niet brandgevaarlijker zijn dan benzine auto’s. De lithium-ion batterijen vormen weliswaar een aandachtspunt als het gaat om brandveiligheid, maar het risico hierop is zeer klein en de auto’s zijn uitgerust met verschillende beveiligingsmaatregelen om dit risico te minimaliseren. Daarnaast hebben elektrische auto’s een aantal voordelen op het gebied van brandveiligheid ten opzichte van benzine auto’s.