Als beginnend bestuurder is het belangrijk om te weten wat er allemaal behandeld wordt tijdens de rijlessen en wat er getoetst wordt tijdens het rijexamen. Tijdens het zoeken naar de beste rijschool Utrecht is het goed om te weten wat er vervolgens tijdens de rijlessen en het rijexamen behandeld wordt. In dit artikel geven we een overzicht van de onderwerpen die aan bod komen tijdens de rijlessen en wat er verwacht wordt tijdens het examen.

Voertuigbeheersing

Tijdens de rijlessen wordt er veel aandacht besteed aan voertuigbeheersing. Dit houdt in dat je leert om het voertuig te besturen en onder controle te houden. Onderdelen die hierbij aan bod komen zijn onder andere het gas geven, remmen, schakelen en sturen. Ook leer je tijdens de rijlessen om te gaan met de koppeling en de handrem. Voertuigbeheersing is een belangrijk onderdeel van de rijopleiding, omdat het de basis legt voor het veilig kunnen deelnemen aan het verkeer.

Verkeersdeelneming

Naast voertuigbeheersing wordt er tijdens de rijlessen ook veel aandacht besteed aan verkeersdeelneming. Hierbij leer je om op een veilige en verantwoorde manier deel te nemen aan het verkeer. Tijdens de rijlessen leer je bijvoorbeeld hoe je moet invoegen op de snelweg, hoe je moet inhalen en hoe je moet reageren op verkeerssituaties. Ook leer je om te gaan met verschillende verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers.

Lees ook:  Nieuwe velgen voor je elektrische auto

Verkeersinzicht

Naast voertuigbeheersing en verkeersdeelneming wordt er tijdens de rijlessen ook veel aandacht besteed aan verkeersinzicht. Hierbij leer je om op een verantwoorde manier beslissingen te nemen in het verkeer. Je leert bijvoorbeeld om verkeerssituaties goed in te schatten en op tijd te reageren op veranderingen in het verkeer. Ook leer je om rekening te houden met andere weggebruikers en om verkeersregels en -borden op de juiste manier toe te passen.

Rijexamen

Tijdens het rijexamen wordt er getoetst of je voldoende kennis hebt van de voertuigbeheersing, verkeersdeelneming en verkeersinzicht. Het examen duurt ongeveer 55 minuten en bestaat uit een praktijkgedeelte en een gedeelte waarbij je kennis van verkeersregels en -borden wordt getoetst. Tijdens het praktijkgedeelte wordt er gekeken of je veilig en verantwoord kunt rijden en of je voldoende rekening houdt met andere weggebruikers. Ook wordt er gekeken of je de voertuigbeheersing onder controle hebt en of je op de juiste manier reageert op verkeerssituaties.